Som vanleg blir det program for Leikarringen på 17. mai i år òg. Me byrjar dagen med å danse opp Karl Johan frå Egertorget og til Slottsplassen. Oppmøte kl. 09.00 i så komplett bunad som mogleg. Me vonar så mange som mogleg blir med, og me satsar sjølvsagt på 100 dansarar på Karl Johan i høve 100-årsjubileet! Det blir òg Brusteinsball kl. 18.14 på Universitetsplassen.

I tillegg til dei tradisjonelle tilskipingane våre på 17. mai er det meir moro i kjømda, så følg med!

Sponsorar: