Kva er vel eit hundreårsjubileum utan litt mimring? Denne tysdagskvelden skal eit panel beståande av noverande og tidlegare aktive medlemmar dra oss gjennom historia til Leikarringen gjennom gode minnar, bilete, film og dans. Det blir servert kaffi og kake.

Staden er Teatersalen, Rosenkrantz' gate 8, og programmet byrjar kl. 19.00. Me held på i ca. to timar, alt etter kor triveleg det blir.

kart over området kring Nynorskens Hus