Ung gut som speler fele medan annan ung gut kaster seg rundt i ein salto i bakgrunnen

Kva er Småleik?

Småleik er ein stor sommarleir for barn og unge som likar folkemusikk, folkedans og folkesong. Småleik har topp instruktørar og musikarar. Det blir framsyningar både av og for barna, aktivitetar på Norsk Folkemuseum på Bygdøy, og ikkje minst mykje, mykje moro!

Stemnet blir hovudsakleg halde på Apalløkka ved Lillomarka i Oslo. Her kan heile familien overnatte, og vi startar med ein superfest på fredag kl. 18.00.

Sjølve Småleik-stemnet er slutt innan klokka 15.00 på søndag, og går over i Folkemuseet sitt store jonsok-program ut over ettermiddagen. Dei som vil, kan fortsette festen på Folkemuseet heile St. Hanskvelden til ende.

Kven kan vere med?

Småleik er ope for alle barn og ungdomar i alderen 6–18 som har lyst til å prøve seg på folkemusikk, folkedans eller folkesong. Nybegynnarar og vidarekomne er like velkomne.

Mange deltek saman med gruppa eller laget dei vanlegvis er med i, men familiar, vennegrupper og enkeltdeltakarar kan òg melde seg på.

Detaljert program kjem når påmeldinga opnar i mars.

Medan du ventar på Småleik

Det skjer mykje spanande til våren, der du kan førebu deg til Småleik.

Oslosamlinga 15–16. mars: Velkomen til eit døger med song, felespel og dans i Lillomarkskapellet! Oslosamlinga er Unge folkemusikere i Oslo si faste samlingshelg, og nokre av lærarane er Mats Johansson, Mari Skeie Ljones og Bjørn Sigurd Glorvigen.

Riksscenen 7. april: LilleRiksen får Småleik på besøk, og har premiere på fleire nye folkedansvideoar i Folkpedia. Der viser barn og unge frå Oslo og Akershus fram Småleik-dansar og spele Småleik-musikk. Halldis Folkedal er primus motor for Folkepedia. Ho gler seg til å vise fram dei flotte videoane – og leie an i Småleik-dansen!

Hovudarrangørar: Leikarringen i BUL Oslo, Barnelaget i Oslo, Unge folkemusikere i Oslo (UFO), Noregs Ungdomslag.
Medarrangørar: Norsk Folkemuseum, Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus (Saffa), Kultivator AS, Akershus musikkråd.
Samarbeidspartnarar: Riksscenen, FolkOrg, Bygdelagssamskipnaden, Landsrådet for norske barne- og ungdomsorgansjonar (LNU).

Spørsmål? Kontakt Michael Brenna på micbrenna@gmail.com, eller Torbjørn B. Lauen på torbjorn@ungdomslag.no!