Les meir på SMÅLEIK.NO

Småleik er eit barnestemne for barn og unge som likar folkemusikk, folkedans og folkesong. Det er ope for barn og ungdom i alderen 6 til 18. Småleik vert arrangert i samarbeid med Noregs Ungdomslag, Barnelaget i Oslo og Unge folkemusikarar i Oslo (UFO).