I god tradisjon vert det stordanskveld i 2019 òg under namnet Storleik i høve jubileet. I år skal stordanskvelden vere på Oslo ladegård, og me skal få danse oss sveitte i mellomalderkjelleren deira. Kjellaren er ein gamal steinkjeller, og det kjem til å bli kaldt. Så hugs å kle dykk godt!

Adressa til Oslo ladegård er Oslo gate 13, 0192 Oslo. Det er fleire bussar og trikkar som stoppar på Ladegården og St. Halvards plass.

Kjøp billettar kart over Oslo frå Jernebanetorget til Ladegården